logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Generel information

De kan hente eller udskrive Vandværkets seneste informationsblade i pdf format nedenfor - Adobe® Acrobat® Reader™ er et gratis program, der gør det muligt at få vist og udskrive filer i Adobe Portable Document Format (PDF). Har De ikke installeret programmet kan det hentes gratis her:

- Vedtægter

- Regulativ: Fælles regulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune, gældende pr. 01.01.2012

Klageret pr 01.10.15:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.Diverse diagrammer og statistikker fra 2014

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078