logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Vandværkets opgaver og Handlingsplaner

Hadsund Vandværk har indført Vandværksforeningens kvalitetstyringssystem kaldet Vandværkets Styring©
Et direkte resultat af systemets indførelse er, at vandværkets bestyrelse har besluttet at iværksætte opgaver, som skal sikre en bedre kortlægning af grundvandet og forureningstruslerne, alt sammen for at sikre forbrugerne rent drikkevand - også i fremtiden.

Handlingsplanen er opdelt i tre trin, hvoraf trin 1 er gennemført i år 2000
Trin 1 omfatter indsamling af eksisterende viden om grundvandet, jordlagsforhold, grundvandets strømningsforhold og forureningskilder. Alle data er nu sammenstillet i nogle overskulige kort og beskrevet i rapport.
I 2001 tager bestyrelsen og vandværkets generalforsamling stilling til forslag om at gå videre med trin 2, som består af indsamling af ny viden - herunder geofysiske kortlægning, analyser borehulsmålinger samt opstilling af matematisk model (computer model beregninger).

Hadsund Vandværk har også besluttet at lægge alle data ud på internettet, så interessede kan følge kortlægningen, resultater, beslutninger etc.

Disse data kan findes i menuen under opgaver og handlingsplaner:

Trin 1
Teknisk notat og udkast til handlingsplan
udarbejdet af DVN, Dansk Vand og Naturcenter, feb./mar. 2000
udarbejdet af DVN, Dansk Vand og Naturcenter, juli/aug. 2000
Baggrundsmateriale for indsatsplanlægning
udarbejdet af Carl Bro august 2000

Trin 2 og 3
Opdateres når rapporter forligger

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078