logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Hadsund Vandværk fra start til nu.

Hadsund Vandværk blev en realitet på en stiftende generalforsamling d. 19. Marts 1896.

Samme år blev der bygget et vandtårn - drevet af en vindmotor - som via en boring skulle forsyne Hadsund med rent drikkevand.

Forinden havde en gruppe af medlemmer fra Håndværkerforeningen lavet det forberedende arbejde ved at have tegnet de første 31 interessenter. Denne arbejdsgruppe bestod af isenkræmmer Jens Madsen, træhandler Johs. Jensen , købmand J.M. Justesen, bødker Lars Chr. Handest og skomager J.F. Bossow. Hadsund Vandværks første bestyrelse kom da også til at bestå af de nævnte 5 personer med Jens Madsen som formand.

Siden 1896 har Hadsund Vandværk udviklet sig i takt med byen og fremstår i dag som et moderne veldrevet vandværk med en god vandkvalitet fra 4 indvindingspladser.

Alle indvindingskilder er underkastet lovbefalede undersøgelser, hvor drikkevandets kvalitet undersøges.

Hadsund Vandværks vand overholder naturligvis de krav, som loven foreskriver.

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078