logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

Corona

Vandværker oplever stor forhøjelse af Kimtal-22 før gennemskylningVandværker oplever stor forhøjelse af Kimtal-22 før gennemskylning


Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, er det vigtigt at sikre vandkvaliteten. Når vandinstallationer står stille i en periode og vandforbruget har været stoppet, giver det risiko for bakterier i installationerne.

Hadsund Vandværk og Danske Vandværker vil på det kraftigste opfordre til, at vandinstallationer bliver skyllet grundigt igennem, inden Danmark åbner op igen. 

Iflg. Danske Vandværker har man på et vandværk netop oplevet de problemer, det kan give, når vandinstallationer står stille. Der blev udført kontrol på en skole. Prøven blev taget knapt to dage efter, at Danmark lukkede ned, og Kimtal-22 var eksploderet.

Efter en gennemskylning kom Kimtal-22 igen ned under 30, som er grænseværdien.

Det siger Vejledningen

Når vandet står stille i installationer i en periode, kan bakterierne opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på skoler og andre institutioner skylles grundigt igennem, før de tages i brug efter nedlukningen.

Man bør starte med at rengøre og desinficere hanen. Derefter skal man åbne og lukke hanen gentagne gange for at skylle evt. urenheder væk.

Til slut åbnes hanen helt, og vandet skal løbe indtil temperaturen er konstant – dog minimum 5 minutter.

Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også at disse installationer skylles igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det, at bruserslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af eks. Legionella.

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078