logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

vandtaarn hadsund

Corona

Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op : Læs mere her

Hadsund Vandværk

Hadsund Vandværk blev stiftet i 1896. Samme år blev vandtårnet bygget. Den nødvendige energi blev skaffet fra en vindmotor. 

Ny dato for generalforsamling 

Hadsund Vandværk indkalder til generalforsamling mandag d. 7. sept. 2020 kl. 19.30
Selskabslokaler No 36, Storegade 36
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Kopi af regnskab 2019 kan afhentes på vandværkets kontor, Vandværksvej 17, fra 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmesedler udleveres til alle stemmeberettigede ved indgangen.

Regnskab 2019 kan også hentes på www.hadsund-vandvaerk.dk

 

ÅRSOPGØRELSE 2019

Find din årsopgørelse og aconto faktura her:

www.forsyning.net 

Indtast log-in oplysninger (Brugernavn og Password) som findes på afregning pr. 01.04 hvert år. Såfremt betaling er tilmeldt Betalingsservice findes oplysninger på Betalingsoversigt for april måned.

Årsafregninger er tilgængelige fra 15.01 hvert år.

GENEREL INFO.: oplever du lavt vandtryk efter en lukning kan det skyldes at dit snavsefilter, som er monteret før vandmåleren trænger til at blive renset, så derfor anbefaler vi, at du tjekker dette.

 

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078