logo Hadsund Vandværk a.m.b.a.
 
 

vandtaarn hadsund

Corona

Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op : Læs mere her

Hadsund Vandværk

Hadsund Vandværk blev stiftet i 1896. Samme år blev vandtårnet bygget. Den nødvendige energi blev skaffet fra en vindmotor. 

2. Ekstraordinære Generalforsamling 

Hadsund Vandværk indkalder til 2. Ekstraordinære Generalforsamling

mandag d. 23. november 2020 kl. 19.30
i Kulturcentret, Kirkegade 2-4,

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2022 jfr. udsendt materiale
  3. Evt.

Alle opfordres til at holde afstand og bære mundbind, indtil de har sat sig ved et bord, og der er ingen servering før, under og efter generalforsamlingen. 

 

ÅRSOPGØRELSE 

Find din årsopgørelse og aconto faktura her:

www.forsyning.net 

Indtast log-in oplysninger (Brugernavn og Password) som findes på afregning pr. 01.04 hvert år. Såfremt betaling er tilmeldt Betalingsservice findes oplysninger på Betalingsoversigt for april måned.

Årsafregninger er tilgængelige fra 15.01 hvert år.

GENEREL INFO.: oplever du lavt vandtryk efter en lukning kan det skyldes at dit snavsefilter, som er monteret før vandmåleren trænger til at blive renset, så derfor anbefaler vi, at du tjekker dette.

 

Hadsund Vandværk a.m.b.a. · Vandværksvej 17 · 9560 Hadsund · Tlf.: 9857 5078